Rzetelna Firma - certyfikat
Leibrock

Służymy radą i wsparciem

Tylko to, co najlepsze jest dla nas dostatecznie dobre

RODO

RODO czyli Ogólne rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Od 25 maja 2018 w Polsce i we wszystkich pozostałych krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie, które reformuje aktualne regulacje związane z przetwarzaniem danych osobowych. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkie podmioty, zarówno publiczne jak i prywatne, które przetwarzają dane osobowe.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Leibrock-Polska Waldemar Choiński z siedzibą: ul. Starorudzka 12E, 93-418 Łódź

 2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

 3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Leibrock-Polska Waldemar Choiński, w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy lub do czasu przedawnienie ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów.

 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Leibrock-Polska Waldemar Choiński oraz podmioty współpracujące z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Leibrock-Polska Waldemar Choiński, w szczególności upoważnione organy.

 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i/lub prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Leibrock-Polska Waldemar Choiński.

 9. Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysyłając pismo na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Leibrock-Polska Waldemar Choiński. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wdrożeniem RODO dostępne są w Oświadczeniu dotyczącym prywatności dostępnym na stronie leibrock.pl.

 

Polityka bezpieczeństwa

Wszystkie decyzje dotyczące prywatności, ochrony danych osobowych i innych procedur dotyczących bezpiecznego przetwarzania danych podejmowane są przez kadrę zarządzającą.

Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Leibrock-Polska Waldemar Choiński z siedzibą pod adresem: ul. Starorudzka 12E, 93-418 Łódź, (dalej zwana: PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński), która gromadzi dane osobowe oraz decyduje o celu i środkach przetwarzania.

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności opisuje czynności przetwarzania danych podejmowane przez PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński jako administratora danych, który gromadzi dane osobowe klientów, dostawców, kontrahentów i podejmuje decyzje o celu i środkach ich przetwarzania. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności opisuje także, w jaki sposób Leibrock-Polska Waldemar Choiński działa w charakterze podmiotu przetwarzającego, tj. w jaki sposób angażuje się w przetwarzanie danych w imieniu swoich klientów lub partnerów w oparciu o przekazane przez nich instrukcje.

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności odnosi się do wszystkich procesów w PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński, w tym stron internetowych, systemów IT i innych produktów i usług oznaczonych firmowanych marką PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński. W przypadku gdy na stronie internetowej znajduje się inne oświadczenie na temat prywatności, wtedy obowiązuje takie konkretne oświadczenie.

Z przykrością informujemy, że brak zgody na postanowienia niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności uniemożliwi PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński świadczenie różnych usług na Państwa rzecz.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Różne pojedyncze informacje, które w połączeniu mogą umożliwić identyfikację danej osoby, również stanowią dane osobowe. Jeżeli nasza firma określa cel, który pragniemy osiągnąć i który obejmuje przetwarzanie danych osobowych, wtedy działamy w charakterze administratora danych.

Przetwarzanie danych osobowych przez nas jest niezbędne w celu przygotowywania lub realizacji umów, które zawarliśmy lub zamierzamy zawrzeć, dostarczania klientom usług i produktów, a także oferowania im spersonalizowanych ofert.

 

Dlaczego gromadzimy Twoje dane osobowe?

PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów i sprzedawców w ramach prowadzenia działalności oraz w związku z realizacją naszego strategicznego celu – stać się najczęściej wybieranym dostawcą produktów w swojej branży. Poniżej przedstawiamy listę osób, których dane dotyczą, których dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy:

Dotychczasowi i potencjalni klienci

 

W celu świadczenia usług, zarządzania relacjami z klientami oraz realizacji obietnic złożonych dotychczasowym lub potencjalnym klientom, PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński potrzebuje informacji na temat Twojej tożsamości, roli jako użytkownika naszych usług i produktów, a także informacji, w jaki sposób się z Tobą skontaktować lub jaka jest Twoja rola jako osoby do kontaktu. Główne powody przetwarzania tych informacji to:

 

 • Przygotowywanie oraz realizacja umów zawartych z klientami oraz dostarczanie klientom ofert i informacji na ich prośbę

 • Zapewnianie wsparcia osobom korzystającym z naszych produktów i usług. Ciągłe ulepszanie usług dzięki informacjom zwrotnym od klientów

 • Zapewnianie odpowiednich standardów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

 • Fakturowanie, przetwarzanie zakupów, dokonywanie płatności oraz realizacja innych zadań finansowych

 • Przekazywanie klientom ofert produktów i usług

 • Administrowanie i zarządzanie zamówieniami zbiorczymi

 • Zapewnianie możliwości uczestnictwa w różnorodnych działaniach marketingowych organizowanych przez PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński

 

Podstawę prawną dla działań wymienionych powyżej stanowi zgoda, umowa oraz uzasadnione interesy.

 

Sprzedawcy i partnerzy

Będziemy przetwarzać dane osobowe osób fizycznych reprezentujących naszych dostawców i partnerów biznesowych w związku z realizacją naszych uzasadnionych interesów, do których należy pozyskiwanie nowych klientów, realizacja zakupów, a także w celu realizacji umów pomiędzy PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński a kontrahentami.

 Podstawą prawną takiego przetwarzania są uzasadnione interesy. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy z klientem, w okresie obowiązywania takiej umowy i z zachowaniem stosownego ustawowego okresu przechowywania takich danych po wygaśnięciu umowy.

Podstawa prawna

 Jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone wyłącznie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne określone w art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej przedstawiamy podstawy prawne, zgodnie z definicją podaną w RODO, stosowane w przypadku przetwarzania danych osobowych przez PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński:

 

 • Zgoda: osoba fizyczna udzieliła wyraźnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w konkretnym celu.

 • Umowa: przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na umowę zawartą z osobą fizyczną lub ze względu na to, że osoba fizyczna złożyła wniosek o podjęcie konkretnych kroków przed zawarciem umowy

 • Obowiązek prawny: przetwarzanie jest niezbędne w celu zachowania zgodności z przepisami prawa (z wyłączeniem zobowiązań umownych).

 • Uzasadnione interesy: przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionych interesów danego podmiotu lub osoby trzeciej, chyba że istnieje uzasadniony powód, aby chronić dane osobowe danej osoby fizycznej, który przeważa nad takimi uzasadnionymi interesami.

 

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Zasadniczo PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński gromadzi Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, co oznacza, że przekazałeś/-aś nam te dane dobrowolnie w celu otrzymania określonych produktów lub usług lub zawarcia z nami umowy.

Gromadzimy informacje, jakie użytkownik aktywnie wysyła nam za pośrednictwem naszych stron internetowych, stron prowadzonych w portalach społecznościowych (np. Facebook), takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres e-mail i numer telefonu. Te dane mogą być również gromadzone za pośrednictwem między innymi takich usług jak Google Analytics.

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński może korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu administrowania określonymi działaniami w naszym imieniu. Należy do nich na przykład realizacja zakupów, windykacja należności, wysyłanie wiadomości e-mail i przesyłek pocztowych, analizowanie korzystania z naszych stron internetowych oraz umożliwianie użytkownikom połączenia z siecią społecznościową. W celu realizacji takich usług możemy być zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe odpowiednim partnerom biznesowym, ale wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji usług, jakie dany partner świadczy w naszym imieniu oraz z zapewnieniem, że partnerzy przestrzegają zasad ochrony danych.

PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym w następujących przypadkach:

Organy publiczne

Organy publiczne, takie jak urzędy skarbowe, policja, sądy i inne organy państwowe, mogą prosić PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński o dostarczenie danych zgromadzonych na Twój temat. PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński będzie realizować takie wnioski od organów publicznych i instytucji rządowych wyłącznie wtedy, gdy istnieją odpowiednie podstawy prawne do realizacji danego wniosku.

Społeczności użytkowników

Jeżeli angażujesz się w komentowanie lub wyrażanie opinii w mediach społecznościowych, gdzie takie informacje mogą zostać odczytane i wykorzystane przez każdą osobę, która ma dostęp do danej społeczności, w celach będących poza naszą kontrolą, PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński nie ponosi odpowiedzialności za treści, jakie umieszczasz w takich społecznościach.

Usługi Google Analytics i reCaptcha

Strony internetowe PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński mogą korzystać z usługi Google Analytics w celu gromadzenia danych na temat tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron. Dane te gromadzone są głównie za pośrednictwem usług dostarczanych przez Google Analytics i zastosowanie mają ich warunki.

W celu ochrony przed nieodpowiednim korzystaniem możemy używać Google Invisible reCAPTCHA, które pobiera informacje na temat sprzętu komputerowego i oprogramowania, na przykład dane urządzenia oraz wyniki kontroli integralności, a także unikalne identyfikatory on-line, na przykład adres IP, i wysyła te dane do Google w celu przeprowadzenia analizy.

Korzystając z tego serwisu, wyrażasz zgodę na przekazywanie danych osobowych Google Analytics w celu kontroli integralności oraz w celu wdrożenia środków niezbędnych do bezpiecznego korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookie sieci społecznościowych firm zewnętrznych

Sieci społecznościowe firm zewnętrznych dostarczające interaktywne wtyczki w celu udostępnienia funkcji sieci społecznościowych – na przykład połączenia z portalem Facebook – na stronach internetowych mogą korzystać z plików cookie, aby zbierać informacje na temat tego, w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych i aplikacji. To, w jaki sposób osoba trzecia korzysta z tak zgromadzonych danych, zależy od polityki prywatności sieci społecznościowej, która jest dostępna na stronach internetowych odpowiednich podmiotów. PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński zachęca do zapoznania się również z politykami prywatności firm zewnętrznych.

Zaangażowane osoby trzecie mogą stosować różne metody śledzenia, w tym pliki cookie, aby osiągać własne cele biznesowe poprzez zestawianie i łączenie informacji na temat tego, w jaki sposób korzystasz z naszych stron, z innymi danymi osobowymi, jakie te osoby trzecie zgromadziły na Twój temat. Ponadto możemy pozyskiwać i wykorzystywać informacje analityczne i statystyczne z sieci społecznościowych firm zewnętrznych w celu oceny działania i skuteczności treści, jakie umieszczamy w mediach społecznościowych, na przykład poprzez pomiar liczby odsłon i kliknięć treści promowanych przez PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński.

Serwisy firm zewnętrznych  i kanały mediów społecznościowych, w których jesteśmy obecni, podlegają politykom prywatności poszczególnych serwisów.

 

Jakiego rodzaju dane osobowe są gromadzone i przetwarzane?

PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński może przetwarzać następujące dane osobowe na Twój temat:

 • Informacje ogólne i dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres

 • Dane demograficzne, takie jak data urodzenia, płeć

 • Numer PESEL, NIP, REGON

 • Informacje zwrotne na temat naszych usług i produktów

 • Treści, jakie umieszczasz na naszych stronach internetowych, w aplikacjach, oraz na stronach w mediach społecznościowych, na przykład zdjęcia lub filmy

 • Informacje finansowe, takie jak informacje na temat Twojego rachunku bankowego

 • Śledzenie informacji aktywnie wysyłanych nam za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji i podstawowych usług on-line.

 • Informacje, jakie upubliczniłeś/-aś i dobrowolnie przekazałeś/-aś w mediach społecznościowych firm zewnętrznych.

Jako administrator PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński nie przetwarza wrażliwych danych osobowych w celu dostarczania towarów i usług, ale w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani przetwarzać takie dane, aby wypełnić swoje prawne i etyczne obowiązki. Wrażliwe dane osobowe mogą być gromadzone przede wszystkim w następujących przypadkach:

 • Jeżeli jesteś osobą fizyczną i uległeś/-aś wypadkowi na terenie naszych obiektów, możemy być zobowiązani do przetwarzania danych na temat Twojego stanu zdrowia, aby spełnić normy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, a także zarejestrować dane zdarzenie, aby uniknąć tego rodzaju sytuacji w przyszłości.

 

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe w PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński są przetwarzane w bezpieczny i chroniony sposób. Dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że wszelkie systemy informatyczne budowane, integrowane, nabywane czy ogólnie używane w PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński są zgodne z zasadą poszanowania prywatności od samego początku w celu maksymalizacji bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych. Ograniczamy dostęp do danych osobowych wyłącznie do tych osób, które potrzebują do nich dostępu.

W przypadku gdy do przetwarzania danych angażujemy podmiot przetwarzający, bardzo dokładnie oceniamy partnerów biznesowych, którym przekazujemy Twoje dane, aby upewnić się, że przestrzegają oni obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.

Dane osobowe nie są przetwarzane dłużej niż jest to konieczne. Standardowy okres przechowywania danych może różnić się w zależności od umów, uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub wymogów ustawowych ustanawiających inny okres (np. prawa dotyczące archiwizacji dokumentacji finansowej, dokumentacji pracowniczej i inne).

 

Kiedy nasze Przedsiębiorstwo korzysta z usług podmiotów przetwarzających?

PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński może zlecać usługodawcom będącym osobami trzecimi działanie w charakterze podmiotów przetwarzających dane osobowe w następujących celach: wysyłanie faktur, przechowywanie danych, obsługa relacji z klientami, badania marketingowe, obsługa prawna, obsługa księgowa oraz windykacja należności oraz w innych celach.

 

Jakie masz prawa i jak możesz z nich korzystać?

Masz prawo zgłosić żądanie dostępu do Twoich danych osobowych, jakie przechowujemy, ale przed wydaniem takich informacji musimy upewnić się, kim jesteś. Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody, żądania usunięcia lub poprawienia swoich danych osobowych lub przenoszenia danych.

Jeżeli chcesz zażądać dostępu do danych, ich usunięcia lub poprawienia lub złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub skorzystać z prawa do przenoszenia danych skontaktuj się z nami telefonicznie lub drogą mailową.

Jeżeli przeglądasz sieć i wolisz, żeby wizyta na naszej stronie internetowej nie wiązała się z przetwarzaniem danych osobowych przez pliki cookies, zalecamy włączenie trybu prywatnego w przeglądarce internetowej.

Ponadto przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organów ds. ochrony danych w sprawie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

 

Skontaktuj się z nami

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysyłając pismo na adres:

PHU Leibrock-Polska Waldemar Choiński
ul. Starorudzka 12E
93-418 Łódź

Szczegółowe dane kontaktowe na stronie http://www.leibrock.pl/kontakt

 

 

Zmiany i oświadczenia

Niniejsze oświadczenie może być okresowo uaktualniane. Osoby odwiedzające nasze strony internetowe mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do aktualnej polityki znajdującej się na stronie.

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.