Leibrock

Służymy radą i wsparciem

Tylko to, co najlepsze jest dla nas dostatecznie dobre

TUNEL SUSZARNICZY MODEL TROTU1

Dzięki intensywnemu promieniowaniu z jednoczesnym wytwarzaniem wysokiej temperatury, woda i rozpuszczalniki są bardzo szybko odparowywane. Promieniowanie wnika w głąb materiału, rozgrzewa klej, zapobiega tworzeniu się na jego powierzchni struktury oraz powstawaniu pęcherzy.