Leibrock

Służymy radą i wsparciem

Tylko to, co najlepsze jest dla nas dostatecznie dobre

AUTOMATYCZNA DRASARKA ZAĆWIEKOWANEJ CHOLEWKI I OBRZEŻA MODEL RBS

Maszyna posiada dwa stanowiska robocze z oddzielnymi głowicami drasającymi. Na pierwszym stanowisku, przy pomocy szczotki drasającej – drasaniu poddawana jest zaćwiekowana powierzchnia spodowa cholewki.