Leibrock

Służymy radą i wsparciem

Tylko to, co najlepsze jest dla nas dostatecznie dobre

KLEJE POLICHLOROPRENOWE

KECK-PREN 807 (1- lub 2-składnikowy)

KECK-PREN 807 (1- lub 2-składnikowy)

KECK-PREN 807 (1- lub 2-składnikowy)
Klej szybkowiążący, zalecany do sklejania pasków.

KECK-PREN 800 (1-składnikowy)

KECK-PREN 800 (1-składnikowy)

KECK-PREN 800 (1-składnikowy)
Klej przeznaczony do sklejania skórzanej cholewki ze spodami 

gumowymi lub skórzanymi, idealny do naprawy obuwia.

Strona 3 z 3