Leibrock

Służymy radą i wsparciem

Tylko to, co najlepsze jest dla nas dostatecznie dobre

KECK-Härter 850

KECK-Härter 850
Szybko działający utwardzacz zalecany do wszystkich
klejów KECK-PUR oraz KECK-PREN, także do wtrysku
bezpośredniego. Dobra odporność na migrację przy
skórach tłustych, czas wiązania ok. 3 godz.