Leibrock

Służymy radą i wsparciem

Tylko to, co najlepsze jest dla nas dostatecznie dobre

KECK-PREN 808 (1-składnikowy)

Szybko i silnie wiążący klej montażowy do łączenia
skórzanych cholewek ze spodami gumowymi lub skórzanymi,
duża odporność na wysokie temperatury.