Leibrock

Służymy radą i wsparciem

Tylko to, co najlepsze jest dla nas dostatecznie dobre

KECK-PUR 708 (2-składnikowy)

KECK-PUR 708 (2-składnikowy)
Klej natryskowy do połączeń guma-PU, stosowany do powlekania 
halogenizowanych wkładów gumowych w formach przed 
wtryskiem pianki poliuretanowej. Pianka PU wymaga tu określonej 
gęstości aby możliwym było osiągnięcie właściwej siły docisku.