Leibrock

Służymy radą i wsparciem

Tylko to, co najlepsze jest dla nas dostatecznie dobre

KECK-PUR 701 (1- lub 2-składnikowy)

KECK-PUR 701 (1- lub 2-składnikowy)
Specjalny klej do sklejania spodów elastomerowych
(tuniskórowych) bez halogenizacji,w niektórych przypadkach
także bez drasania.